Транспортлау

Транспортное обслуживание
МИНЕПС VI конференциясендә катнашучылар өчен рәсми урнашу урыннарыннан конференция уздырылу урынына һәм кирегә транспорт хезмәтләре күрсәтелде.

Рәсми урнашу урыннары:

Транспорт хезмәтләре бары тик югарыда санап кителгән рәсми урнашу урыннарыннан һәм конференцияне уздыру урыныннан гына оештырылды.

Транспорт хезмәтләреннән файдалану уңайлылыгы өчен аерымланган транспорт кую урыннары, шулай ук конференциядә катнашучыларны утырту-төшерү урыннары бүлеп бирелгән иде. Кешеләрне утырту-төшерү нокталары түбәндәге схемаларда күрсәтелгән.

“Корстон” кунакханәсе парковкасы схемасы

корстон.png

“Парк Инн Рэдиссон Казан” кунакханәсе парковкасы схемасы

парк инн.png

“Ногай” кунакханәсе парковкасы схемасы

ногай.png