ХОКУКЫЙ МӘГЪЛҮМАТ

Әлеге сайт (http://tat.mineps2017.com/) Физик тәрбия һәм спорт өчен җаваплы министрлар һәм югары урындагы затларның алтынчы халыкара конференциясенең (МИНЕПС VI) рәсми Интернет-сайты (алга таба – Сайт) булып тора. Сайт материалларыннан һәм сервисларыннан файдалану Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нормалары белән җайга салына.

Сайттагы мәгълүматлардан файдалану турында

Сайттагы текст рәвешендәге материалларны табыш алу белән бәйле булмаган, бары тик мәгълүмат алу максатларыннан чыгып кына файдалану рөхсәт ителә. Аларны күчереп алу, шулай ук ММЧ чараларында цитаталау мәгълүмат чыганагы буларак Сайтка сылтама бирү шарты белән генә рөхсәт ителә. Челтәр ММЧлары өчен Сайтның тиешле Интернет-битенә гиперссылка урнаштыру мәҗбүри. Күчереп алына (цитаталаштырыла) торган мәгълүматка нинди дә булса үзгәрешләр, өстәмәләр кертүгә яки аны бозып күрсәтүгә юл куелмый.

Сайттагы фотоматериаллардан, аудио- һәм фидеофрагментлардан, Сайтның аудиовизуаль һәм график эчтәлегеннән файдалану бары тик “Спорт һәм социаль проектлар дирекциясе” КБАОның моңа язма рөхсәтен алу шарты белән генә мөмкин.

Әлеге кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү тәртибе

“Спорт һәм социаль проектлар дирекциясе” коммерцияле булмаган автоном оешма әлеге бүлек кагыйдәләрен теләсә кайсы вакытта берьяклы рәвештә үзгәртергә хокуклы. Мондый үзгәрешләр Сайтта яңа версия урнаштырылган көннән 3 (өч) көн узганнан соң үз көчләренә керәләр. Кулланучы, кертелгән үзгәрешләр белән ризалашмаган очракта, Сайтка керү мөмкинлегеннән баш тартырга, Сайт материалларыннан һәм сервисларыннан файдалануны туктатырга тиеш.